7143 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı AESOB’da Gerçekleştirildi

7143 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu ve Getirdikleri ile Sigorta Primleri Teşvik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde gerçekleştirildi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, SGK İl Müdürü Nejat Deniz, Antalya Vergi Dairesi Grup Müdürü Emre Gök, SGK İl Müdür Yardımcısı Aykan Yıldız, SGK Muratpaşa Merkez Müdür Yardımcısı Serkan Yıldız, SGK Muratpaşa İşveren Servis Şefi Ali Sar, AESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri, merkez ve ilçelerde bulunan Oda Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, Vergi Dairesi Başkanlığı ve SGK İl Müdürlüğü bilgilendirme sunumlarının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.   

“Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğunu hatırlatarak “Bildiğiniz üzere vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya olan diğer borçların yeniden yapılandırılmasını öngören 7143 sayılı vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Detaylara bakıldığında, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, SGK primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezaları ve gecikme zamları, trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, belediyelere olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri kanun kapsamında bulunmaktadır. Bu kanunun en önemli özelliği yapılandırılan borcun tamamının, ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, yurtiçi ÜFE oranında hesaplanan faizinin %90’ının silinmesidir. 7143 sayılı kanunla esnaf ve sanatkarlarımız için vergi barışı uygulaması bir kez daha getirilmiştir. Buna göre, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi (muhtasar) ve katma değer vergisi için kanunda belirtilen şekilde matrah artırımında bulunulması halinde, anılan yıllara ait defter ve belgeler incelenmeyecek ve herhangi bir nedenle matrah artırımında bulunan vergiler için ayrıca bir vergi istenmeyecektir. 7143 sayılı kanunun başvuru süresi 31 Temmuz 2018’de bitiyor.  Biz de Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, esnaf ve sanatkarlarımızın bu kanundan faydalanabilmesi amacıyla gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirdik. Ancak son başvuru tarihine çok az bir zaman kaldı ve bu toplantı aracılığıyla esnaflarımızı bir kez daha uyararak, bilgilendirmek istedik.” dedi.

“En kapsamlı yapılandırma kanunu.”

7143 sayılı kanunun bu zamana kadarki en kapsamlı vergi barışı olduğunu aktaran SGK İl Müdürü Nejat Deniz, “Oda Başkanlarımızla sürekli bir diyalog halindeyiz ve 7143 sayılı yeni yapılandırma kanunu hakkında tekrar bir bilgilendirme gerçekleştirmek amacıyla bu toplantıyı tertip ettik. Üyelere ve esnaflara gerekli duyuruları yapmalarını Oda Başkanlarımızdan özellikle istiyoruz. Çünkü bu kanun bu zamana kadar çıkmış olan en kapsamlı ve en avantajlı yapılandırma kanunu. Dolayısıyla bu kanundan tüm esnaflarımızın faydalanmasını istiyoruz. Lütfen 31 Temmuz 2018 tarihinin son başvuru tarihi olduğunu ve başvuru yapılmadığı takdirde yapılandırma kanunundan faydalanamayacağımızı unutmayalım.” dedi.

“Unutulmuş borçlar olabilir.”

Vergi mükelleflerinin borçlu olup olmadıklarını sorgulamalarını isteyen Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, “Bazen geçmişten gelen unuttuğumuz, farkında olmadığımız borçlarımız olabiliyor. Bu sebeple vatandaşlarımızdan özellikle herhangi bir borçlarının olup olmadığını kontrol etmelerini istiyoruz. Gerek Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden gerekse Vergi Dairelerine başvurarak bu sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla herhangi bir borcunuz varsa, 31 Temmuz 2018 tarihinden evvel 7143 sayılı yapılandırma kanunundan faydalanabilirsiniz. Bu kanun kapsamında vatandaşlarımız, neredeyse borç kadar gecikme zammı ödemekten kurtulmuş olacaklar, peşin ödeme tercih ettikleri halde ise indirim oranı daha da artacak. Biz Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın indirim oranları çok yüksek olan 7143 sayılı yapılandırma kanunundan faydalanmalarını ve borcu olan vatandaşlarımızın en avantajlı yollardan bu borçlarını ödemelerini istiyoruz. Dolayısıyla 31 Temmuz tarihinden önce çevremizdeki herkesi bu konuda bilgilendirmeye çalışalım ve bu tarihten önce mutlaka yapılandırma başvurularımızı gerçekleştirelim.” dedi.

  

 

Bu haber 6657 kere görüntülenmiştir.
Jul 24 2018 12:00AM