Meslek Standartlarının Revizyonu İçin Görüş Talebi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak yürütmekte olduğumuz VOC-TEST MERKEZLERİ - III Hibe Programı kapsamında 01.11.2020 tarihinde başlayan TREESP2.3.TUYEP/P-03/28 sözleşme numaralı  "Enerji Sektöründe Antalya" projemiz çerçevesinde Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı (Seviye-4), Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı (Seviye-3), Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Elemanı (Seviye -3)  mesleklerin Ulusal Meslek Standartlarının revizyonu için 27.01.2022 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bulunmaktayız. 

AESOB olarak, söz konusu tüm meslekler için sahada gerçekleştirdiğimiz araştırma ve inceleme faaliyetleri ile birlikte ilgili tarafların katılımlarıyla düzenlediğimiz geniş katılımlı çalıştaylar neticesinde revizyonu yapılan Ulusal Meslek Standartları hazırlanmış ve görüşlerinize sunulmuştur.

 

Ulusal Meslek Standartları’nın  en doğru şekilde oluşturulması için, Kuruluşunuzda ilgili meslek grubunda görev alan personel ve/veya yöneticilerin görüş ve önerileri ile katkı sağlamaları önem arz etmektedir.

Bu nedenle söz konusu mesleklerin revizyonu için tarafımızca yapılan çalışmaları incelemeniz ve görüşlerinizi ekte bulunan ilgili mesleğe ait Ulusal Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Formu’nu doldurarak 16.07.2022 tarihi saat 17:30 a kadar belgelendirme@aesob.org.tr e-posta adresine ve/veya Fabrikalar Mh. Hasan Tahsin Cad. No:14 Gürcan Apt. Kat:2 Daire:3 Kepez/ANTALYA adresinde bulunan AESOB Proje ve Eğitim Merkezimize gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

Saygılarımızla

 

EKLER


ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ SERVİS ELEMANI (SEVİYE 4)

  Ek 1. 19.Görüş ve Değerlendirme Formu  
  Ek 2. Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı (Seviye-4)


ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ MONTAJCISI (SEVİYE 3)

  Ek 3. 19.Görüş ve Değerlendirme Formu  
  Ek 4. UMS Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı (Seviye-3)


EVSEL VE TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ SERVİS ELEMANI (SEVİYE 3)
  Ek 5. 19.Görüş ve Değerlendirme Formu  
  Ek 6. UMS Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Elemanı (Seviye -3)

Ek 7. MYK yazı