Hazır Beyan Sistemi Kamu tanıtım spotu

Esnaf ve Sanatkarların 2020 yılı gelirleri için beyanname verme döneminin 01/03/2021 tarihinde başlaması nedeniyle, Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla beyanname vermesi gereken mükellefleri bilgilendirmek ve beyanname vermeye yönlendirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca "Hazır Beyan Sistemi" Kamu tanıtım spotu hazırlanmıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=uK6DsVBzeQQ