Kanun ve Yönetmelikler
Kanun ve Yönetmelikler
 
 
Kanun ve Yönetmelikler
 

 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

 Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği 19.12.2010 Tarih ve 27790 Sayılı Resmi Gazete
 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 19.12.2010 Tarih ve 27790 Sayılı Resmi Gazete
 Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği 16.09.2005 Tarih ve 25938 Sayılı Resmi Gazete

 Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği

 Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik

 Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik

 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği

 Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği 16.09.2005 Tarih ve 25938 Sayılı Resmi Gazete
 Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği 16.09.2005 Tarih ve 25938 Sayılı Resmi Gazete
 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veye Hükümet Komiserleri Yönetmeliği 20.09.2005 Tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazete
 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veye Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.09.2005 Tarih ve 25950 Sayılı Resmi Gazete
 
Yönetmelik Taslakları
 
Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı
Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komitelerinin Kuruluş ve Çalışma Usul Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı
Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin verilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı
Pratik Eğitimin verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik Taslağı
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmelik Taslağı
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmelik Taslağı