Projeleri
Projeleri

Esnaf ve Sanatkarımızı gerek çalışma ortamı gerekse iş standartları açısından Avrupa ile rekabet edebilecek düzeye getirerek, onların günün teknoloji gereksinmelerini edinmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda eğitime herşeyden daha fazla önem vererek, esnafımızı yarınlara taşıyacağız.
 
Oda ziyaretleri yapılarak odaların ve üyelerin sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve isteklerinin öğrenilmesi,
Birliklerle,federasyonlarla ve konfederasyonla mesleki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,

Yerel yönetimlerle işbirliğine devam edilerek çalışmalarının desteklenmesi ve üyelerimizin sorunlarına ortak çözümler üretilmesi, projeler hazırlanması,

Sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer kuruluşlarla esnaf ve sanatkarımızın menfaati doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi,

İlimizin genel ve yerel sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla oluşturulacak komite ve komisyonlarda görev alarak, meslek örgütü olarak destek olunması,

Esnaf ve Sanatkarımızın genel sorunlarına yönelik, raporlar hazırlanması, toplantılar yapılması ve hazırlanan raporlar ilgili Bakanlara Başbakana ve Cumhurbaşkanına sunulması

Esnaf ve Sanatkarlarımızın yerel sorunlarının tespit edilerek yerel yöneticilerle panel, seminer ,sempozyum, toplantılar yapılması ve sorunların çözümüne yönelik ortak politikalar üretilmesi

Oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerine yararlı olacağı düşünülen yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek toplantı, seminer, konferans, fuar ve sergilere katılımlarının sağlanması için gereken çalışmaların yapılması,

Esnaf ve sanatkarımızın sorunlarının ve çözüm önerilerinin panel-seminer ve toplantılarda ele alınması esnasında destekleyici bir unsur olarak bilgisayar destekli multivizyon sunularının hazırlanması ve CD'lere aktarılması.

Birlik bünyesinde meslek komiteleri kurulması ve tüketici kurulunun oluşturulması,

Odalarımız bünyesinde İDDG'lerin kurulmasının sağlanması ve İDDG'lerin eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,

Birlik meslek eğitimi danışmanlığı birimi ve Birlik işyeri denetleme ve danışmanlık grubunun oluşturulması Birliğimiz bünyesinde AR-GE çalışma birimi ve mesleki danışma merkezi kurularak esnaf ve sanatkarımızın bilgilendirilmesi ve rehberlik yapılması,

Üniversitelerle, araştırma şirketleri ile esnaf ve sanatkarımızın mesleki gelişmesine yönelik ortak projeler yapılması Esnaf Ve Sanatkarımıza verilecek hizmetlerde yüksek verim sağlanması için ISO 9002 insan kaynakları toplam kalite yönetimi için proje çalışmalarına başlanması,

Esnaf ve Sanatkarımızın mesleki bilgilerini geliştirici eğitim programlarının hazırlanması,

Esnaf ve Sanatkarımız ile yanında çalışan çırak, kalfalara yönelik kurslar açılması,

Oda Başkanlarına ve Oda Genel sekreterlerine düzenli olarak hizmet içi eğitim seminerleri düzenleyerek yeni bilgilerle donatılmalarının sağlanması, iş verimliliğinin arttırılması,

Eğitim seminerleri (Müşteri ilişkilerinde mükemmellik, Etkin satış becerileri, Halkla iletişim, Satış elemanı yetiştirme, parakendecilikte müşteri psikolojisi, pazarlama yönetimi, Rekabet stratejisi, İş hayatında yaratıcılık, İnsan kaynakları yönetimi, Bilgisayarlı muhasebe, TS 18001 OHSAS İş sağlığı ve iş güvenliği, Zaman yönetimi, Mikro işletmelerde iş verimliliğinin artırılması,Yabancı dil eğitimi, Bilgisayar eğitimi, beden ve ruh sağlığı) vb. Seminerler,

Oda üyelerimizin mesleki yönden eğitimlerinin geliştirebilmesi amacıyla çeşitli kişi ve kurumlarla beraber yapılarak AB sunulan projeler: Doğalgaz, İklimlendirme, Karasör, Işık ve ses düzeni, Yiyecek-içecek-aşçılık, Kasapçılık, pastacılık-tatlıcılık-şekerleme, Kaynakçılık, Metalurji alanında yeni nesil teknoloji, Güneş enerjisi, Ulaşım(minibüs-taksi-servis şoförlerinin eğitimleri), İki ve dört zamanlı motorsiklet motorlarının bakım ve onarımları, Diesel motorların yakıt sistemleri, Benzin motorların yakıt sistemleri, Tüm meslekler satış elemanları, Kıymetli takı tasarım, Geleneksel el sanatları, Hazır giyim üretim (Özel üretim), Bina elektirik tesisatçılığı, TESK (Kadın girişimciliği),v.b AB'ye sunulması düşünülen projeler,

Esnaf ve Sanatkarın ihracata yönlendirilmesi ve elektronik ticaret konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılarak teşvik edilmesi, Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin mevcut ürünlerini toplayarak, vitrinlerde ürünlerin sergilenmesi,

Sosyal ve Kültürel etkinliklerin hazırlanması esnaf ve sanatkarlarımızın etkinliklere katılımlarının sağlanması, Odalar ve Birlik arasında sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılması,

Kepez üstünde tapusu alınan ve inşaatı yarım kalan, “İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi Tesis Binası'nı'' tamamlayarak, sosyal hizmetler ve Eğitim merkezine dönüşümünün sağlanması veya esnaf ve sanatkarın menfaatine uygun yeniden projelendirilerek hayata geçirilmesi,

Esnaf ve Sanatkarımızın hizmetine sunulmak üzere yer temin edilerek veya alınarak düğün salonu, sosyal üniteler yapılması, hizmet binası olmayan odalara bedeli odalar tarafından ödenmek üzere hizmet binası kazandırılması,

Oda üyelerimizin ihtiyacı olan toplu işyerlerinin yapılmasına öncülük edilmesi ve destek olunması,

Sınırlı sermayesi bulunan esnaf ve sanatkarımızın işini geliştirmesi ve iş verimliliğini arttırması için şirket çatısı altında toplanmasına öncülük edilmesi,

Turistlerin şehir merkezine gelmeleri, şehrimizi yakından tanımaları esnaf ve sanatkarımızdan alışveriş yapmalarını teşvik etmek amacıyla düzenli olarak şehir içi turlar düzenlenmesi için çalışmalar yapılması,

Oda üyelerine hizmet üretebilecek yeni projelerin hazırlanması ve geçen dönemden uygulamaya konulmayan projelere devam edilmesi,

Mesleki eğitim konusunda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmalarının yapılması ve mesleki eğitimle ilgili araştırma ve yayın çalışmalarına devam edilmesi,

Birlik ihtiyacı olan demirbaş, araç vb. Alınması,

Esnaf ve Sanatkarımızla ilgili olarak film, kaset ve benzeri işitsel ve görsel yayınların imkanlar ölçüsünde yapılması, Birlik yayın organı AESOB HABER ile birlikte yeni yayın organlarının hazırlanarak üyelerin hizmetine sunulması,

Yurdumuzun ağaçlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla ilimizde Orman Baş Müdürlüğünden tahsis edilecek yere ''Esnaf ve Sanatkar ormanı '' kurulması,