Tarihçe
Tarihçe

Antalya E.S.O.B. | Tarihçesi 
 
AESOB'un Tarihçesi

1966 yılında temelleri atılan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin geçmişten günümüze aldığı yol şöyledir.
 
507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar kanuna göre kurulan dernekler aralarında birlik ve dayanışma kurma ve kuruluşların gelişmesini sağlamak için 1966 yılında Antalya esnaf ve Sanatkar Dernekleri Birliğini kurmuşlardır.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri birliğine 44 dernek üye olmuştur. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Birliği üst kuruluşu tarafından dernek üyelerinin ihtiyacı olan makine ve donanımı ucuz yolla temin ediyordu. Diğer taraftan ise üyelerinin esnaf olduğu tescil etmek için Dernek kaydını yapıyordu.

Sicil işlemleri 1984 yılında başlamıştır. Esnaf Sicil işlemleri başladığında daha önceden esnaf olup esnaflığı tescil olmayan 17837 dernek üyesi Esnaf Siciline kayıt yaptırmıştır.
4 Ağustos 1964 tarihinde yürürlüğe giren 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar kanunu bu tarihten günümüze kadar geçen yaklaşık 40 yıllık uygulama süresi içerisinde yapılan düzenlemelerle günün şartlarına göre yenilenmiştir.

17/05/1991 tarih ve 20874 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle dernek sözcüğü oda olarak değiştirilmiştir. Buna göre Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ünvanını, Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Birlikleri ise Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ünvanını almıştır.
1986 yılında çıkarılan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimini kanununa göre kanun kapsamına alınan mesleklerle ilgili olarak ihtisas odaları kurulmuştur.

Birliğimizin ilk kurucu Başkanı İbrahim MUT‘tur. Sırası ile Mürsel DEMİRTAŞ, Kemal KARASAÇ, Ömer M.F.MAZLUMOĞLU, Kemal KARAKAYA, Ahmet MUT, Mustafa ÜNAL, Nevzat TULGAR, Orhan TOLUNAY, Abdullah SEVİMÇOK Birlik Başkanı olarak görev yapmışlardır. 07 Nisan 2016 tarihinden itibaren Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığını Adlıhan DERE yürütmektedir.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olmuştur. Esnaf ve Sanatkara Bilgisayar donanımlı ve uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Avrupa Birliğine girme konusunda yoğun bir çalışmanın gösterildiği gönümüzde mesleki eğitimin önemini bilen AESOB esnaf ve sanatkarın mesleki eğitim için ihtiyaç duyulan programları uygulamaktadır.