Yönerge ve Ana Sözleş.
Yönerge ve Ana Sözleş.
 
 
Yönergeler
 

Meslek Eğitimi Danışmanlığı Biriminin Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge

Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının Kurulması ve Pratik Eğitimin Verileceği İşyerlerinin Denetimine İlişkin Yönerge
 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Tarafından Yapılacak Kurs ve Sınavların Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge
 
Ana Sözleşmeler
 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Ana Sözleşmesi İndir...
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Ana Sözleşmesi İndir...
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ana Sözleşmesi İndir...
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ana Sözleşmesi İndir...