Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesinin (METYAP) Antalya Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı 26 Mart Cuma günü Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Atatürk konferans salonunda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, AESOB Başkanvekili Mehmet Ali Gülaçtı, Antalya Kuaförler Odası Başkanı Tolgahan Demir, Antalya Marangozlar Odası Başkanı Kemal Evyapan, Antalya Oto Tamirciler Odası Başkanı Ünver Dağlar, Antalya Elektrikçiler Odası Başkanı Yusuf Erdemir ile Antalya Merkez ve İlçelerde bulunan Mesleki Eğitim Merkezleri ile bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulayan 23 Okul Müdürü katıldı.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Cumhurbaşkanı tarafından 2021 yılının Ahi Evran yılı olarak kabul edildiğini ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitimle ilgili değişiklik ve yenilik çalışmalarının devam ettiğini, Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Projesi olan Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesinin (METYAP) Şubat 2021 tarihinde başladığını belirtti. Projenin paydaşlarının; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) olduğunu, Projenin Amacının; Mesleki Eğitim Merkezi Programının Tanıtımı Yoluyla İşletmelerin Nitelikli İş Gücü İhtiyacının Karşılanmasının yanında ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan nitelikli ve eğitimli elamanları yetiştirmek olduğunu be nedenle 2016 yılında yayınlanan 6764 sayılı kanunla,  Mesleki Eğitim ile ilgili olarak bir çok yeniliğin gerçekleştirildiğini özellikle Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrenci sayısının yaklaşık 152.000 olduğunu söyledi. 

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve Milli Eğitim Bakanı tarafından çalışmaları yoğun şekilde devam eden 2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar ışığında Antalya ili olarak; daha önceki yapılan çalışmaları devam ettirmek ve yeni projeler sunmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili olarak birçok değişikliğin yapıldığını ve bunlardan en önemlilerinin Mesleki Eğitim Merkezlerine öğrenci kayıtlarının 12 ay boyunca yapıldığını, Eğitim süresince öğrencinin SGK (İş kazası ve meslek hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası) primleri devlet tarafından karşılandığını belirtti. Lise mezunu olmak isteyen Mesleki Eğitim Merkezi mezunlarının Lise mezunu olabilmelerinin sağlanması için Diploma programlarının düzenlenerek Üniversiteye geçişlerinin sağlandığını ve eğitimin kalitesi ile katılımın artmasını sağladıklarını belirten Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, il genelinde 11 adet olan Mesleki Eğitim Merkezlerinin sayılarının, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin bünyesinde (Mesem) programı uygulanarak 23’e çıkarıldığını ve METYAP kapsamında yapılacak olan çalışmalar ile ilgili olarak Antalya olarak farkındalık oluşturacaklarını söyledi.

Toplantıda konuşmalarını gerçekleştiren Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “Ülkemizin refah toplumu olması yolunda sermaye, üretim ve insan kaynağının en önemli unsur olduğunu, doğru ve yerinde bir planlamayla başarıyı yakalanacağımızı hepimiz bilmekteyiz. Gelişmiş ülkeler sınıfına dahil olmamızda, üretim için yetişmiş insan kaynağını en önemli ihtiyaçtır. Ülke olarak avantajımız ise, genç bir nüfusa sahip olmamızdır. Burada en önemli konu bu genç nüfusun gerekli ve ihtiyaç doğrultusunda eğitilerek üretim mekanizması içinde yerlerinin almasını sağlayabilmektir. Mesleki eğitimde gelişmiş ülkelerin yakaladığı oranlara henüz ulaşamasak da, hissedilir bir başarıyı yakalamış durumdayız. Milli Eğitim Bakanlığımızın son yıllarda mesleki eğitimde yaptığı yenilikler ve çağdaş yaklaşımlar ile istenilen seviyeye ulaşabileceğimizi görebilmekteyiz. İşte bunlardan biride Mesleki Eğitim Merkezleriyle ilgili yapılan çalışmalardır.” dedi. 

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) kapsamında son yıllarda Antalya’da Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili olarak yapılan tüm çalışmaları Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak memnuniyetle takip ettiklerini aktararak, “İlimizin tüm sektörlerinde ihtiyaç duyduğu aranan meslek adamlarının alacakları teorik ve uygulamalı mesleki eğitimle bu işi gerçekleştirebilecekleri görülmüştür. Özellikle son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu mesleki eğitimlerle ilgili olarak ilimiz lokomotif görevi görmüştür. Antalya berber ve kuaförlerinin alanda yapmış oldukları çalışmalarla ilgili olarak ilimizde yapılan çalıştay sonucundaki öneriler Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Eğitim Daire Başkanlığı’na rapor sunularak çalışmalar ivme kazanmıştır. Daha sonra bizzat şahsımca Daire Başkanlığımıza yapmış olduğum ziyaretler ve görüşmeler sonucunda yapılan gelişmeleri takip ettiğimi bildirerek, daha önce de olduğu gibi bugünden sonra da Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olarak mesleki eğitimlerle ilgili yapılacak olan tüm çalışmalara katkı ve destek olmayı sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, mesleki eğitime ATSO olarak çok önem verdiklerini, Sanayi 4.0’ın ve üst düzey teknolojinin sonucunda Mesleki Eğitimin kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini, eğitimli Kalfaların ve Ustaların sanayinin vazgeçilmezi olacağını söyleyerek, Meslek Liselerinin Mobilya ve Metal İşleri bölümlerinde öğrencilerin atölye uygulamalarında hala sıra-masa imalatı yaptıklarını bunun yerine daha kaliteli ürün portföyü geniş olan çalışmalar olması gerektiğini Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hamilik yaptıklarını ve proje okulu olmasına katkı verdiklerini ifade etti.

Toplantıya katılan Esnaf Odası Başkanları soru-cevap bölümünde, çıraklara yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin teknik alanlarda yoğunlaştırılması gerektiği, aranan meslek adamlarının alacakları teorik ve uygulamalı mesleki eğitimlerle sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanabileceğini ifade ettiler.